O společnosti

Společnost ASLA je partnerem projektů stavebních, developerských a energetických. Našimi hlavními partnery jsou firmy, ale vyrábíme konstrukce i pro soukromý sektor.

Rozumíme tomu, co děláme. Naší silnou stránkou jsou ocelové konstrukce do rozvoden vysokého napětí, stožáry, ocelové konstrukce výrobních a skladových hal, průmyslových staveb, bytových jednotek a obchodních center.

Kam míříme

Stavíme na maximální kvalitě služeb i výsledných projektů. Ke všem projektům přistupujeme tak, abychom na ně mohli být hrdí.

01

Našim cílem je růst a optimalizovat výrobu tak, abychom vždy dokázali naplňovat potřeby našich obchodních partnerů.

02

Chceme být stále spolehlivým zaměstnavatelem pro lidi v našem regionu.

03

Snažíme se být lídrem v našem oboru na českém trhu a posunout vnímání práce s ocelí z něčeho “šedého a průmyslového” na modernější záležitost.

Historie

Vše začalo v roce 1992 pod názvem Agromont Slatina. Současná doba si žádá svěží vzhled, kompletní zrychlení a inovaci. Jak na poli výroby a technologií, tak v oblasti značky a vystupování. Proto jsme zachovali část názvu Agromont a SLAtina a v roce 2021 přicházíme jako ASLA.

"Samotné reference odráží to, v čem jsme skutečně dobří. Důkazem je 30 let působení v oboru na trhu."

Oto Růžička

Certifikace

Jsme držiteli průkazu způsobilosti pro výrobu ocelových konstrukcí
dle normy EN 1090-1+A1:2011, třídy provedení EXC3.

Sociální odpovědnost

Ve společnosti ASLA jsou nastaveny mechanismy, aby docházelo ke stoprocentnímu třídění odpadu. Chceme v budoucnu stále investovat do lesních porostů a podílet se na obnově přírody.

Začali jsme s výsadbou stromků v okolí společnosti, a tím se snažíme snižovat uhlíkovou stopu v ovzduší, plynoucí z naší výroby. Zároveň děláme všechno proto, aby naše výroba a procesy minimálně zatěžovali životní prostředí.

ASLA si vybírá a upřednostňuje takové partnery, kteří mají zájem se chovat odpovědně k naší planetě a zároveň vylučují jakékoli korupční či neetické chování.

Důvod proč to všechno děláme je vytváření sdílených hodnot pro společnost, vytváření nových pracovních pozic pro lidi z regionu a motivace být spolehlivým zaměstnavatelem.

Nejvyšší prioritou je bezpečnost našich staveb a všech zúčastněných.

Dokumenty

GDPR

Protikorupční program

Etický kodex

Těšíme se na spolupráci